BEMESTING
Waarvoor gaan we bemesten?

We kunnen bemesten: a. Om de plant te voeren.

                                 b. Om de bodem in conditie te brengen/houden.

Op Beamkerij FERSKAAT zijn we zo langzamerhand overgestapt naar b.in combinatie met een goede bodembewerking en het op peil brengen/houden van organische stoffen in de bodem.

De bodem moet actief worden. Dit betekent dat er bacteriën, micro-organsismen en schimmels aan het werk moeten. En als deze niet aanwezig zijn, zullen ze moeten worden ingebracht. Een rijk (microscopisch) bodemleven zorgt voor omzetting van organische stoffen naar humus. En humus is een levensvoorwaarde voor planten. In humus wordt van de verschillende benodigdheden van een plant a.h.w. een soort buffer aangelegd. Als de plant het voedsel niet direct gebruikt, ligt dit in het humuscomplex voor ze opgeslagen. Die bewaarfunctie zorgt er ook voor, dat bepaalde stoffen (zoals stikstof en fosfaat) niet uitspoelen. De plant doet meer met minder, maar beter.

ACTIEVE BODEM

Hoe wordt een actieve bodem verwerkelijkt? Het blijkt eigenlijk al uit het bovenstaande: organische stof aanbrengen en het bodemleven activeren.

Organische stof aanbrengen

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

* Oude stalmest doorwerken.

* (Groen)compost aanbrengen (valt ook zelf goed te maken).

* Mulchen. (opbrengen van vers org. materiaal. B.v. houtsnippers en/of bladeren).

* Bemesten met natuurlijke, organische meststoffen.

BODEMLEVEN ACTIVEREN

Hiervoor zijn meerdere preperaten in de handel. We kunnen u hieromtrent het nodige aanbieden. Bijvoorbeeld: Goede compost; DCM vruchtbaar bodemleven; DCM levende humus.

Om de bewaarfunctie van de bodem te optimaliseren, gebruiken we zgn. Kleimineralen. Deze hebben een enorme vasthoudendheid wat betreft mineralen (stikstof, fosfaat, kali etc.) en micro-organismen.

MULCHEN en KIPPEN

Sinds een paar jaar houden we op de kwekerij Kippen. De vollegrondspercelen zijn afgebakend met een hek van ongeveer een meter hoog. Binnen de omheining loopt een stel kippen. De beesten plukken de ganse dag onkruid en ze pikken beestjes van de bodem en uit de planten.Zie ook onder: Kippen bij Divers

Om de onkruiddruk te verminderen, strooien we percelen af met houtsnippers. De kippen vinden het heerlijk om in deze mulchlaag om te scharrelen. Zo helpen ze het composteringsproces te bevorderen. 

Wilt u meer advies over bodem en bemesting? Mail, bel of kom langs.

terug