Diep graven, hoog planten

September en oktober is de tijd bij uitstek om bezig te zijn met het (ver)planten uw vaste en groenblijvende tuinplanten. Als de bladeren zijn gevallen is het de tijd voor de bladverliezende planten. De planttijd voor deze planten loopt van november t.e.m. half april.  Van eind maart kan men weer bezig gaan met de vaste planten en de groenblijvers.

N.B.: Voor planten in pot gelden ruimere regels.

Zorg op onze klei´ge bodem voor een goede ontwatering en voor voldoende organische stof in het plantgat. Te natte omstandigheden doet de conditie van een plant vaak sterk achteruitgaan.  In vrijwel alle bodems, maar in ieder geval in de klei zit tussen de 40 en de 60 cm diepte een storende laag. Vaak is dit goed te merken, als je een gat steekt om een plant te plaatsen. De eerste steek vormt geen probleem. Bij de tweede steek begin je de hardheid al te merken. En ga je nog dieper, dan is er bijna geen doorkomen aan.  Het is goed voor te stellen, dat plantwortels voor een dergelijke storende laag aan de kant gaan. Dit doen ze dan ook letterlijk. Ze wijken af naar de zijkant en zoeken zich een weg vlak over de storende laag heen. Dit verschijnsel is duidelijk waar te nemen, als een grote boom door een storm wordt ontworteld.  Bomen die zich dieper hebben geworteld, waaien eigenlijk niet om. Oppervlakkig gewortelde bomen veel eerder. Bij omgewaaide exemplaren zie je dan ook vaak een breed uitgestoeld, ondiep wortelgestel,  aan de onderkant vrijwel vlak.

Hierover doordenkend is het goed voor te stellen, wat er gebeurt als men bij aanplant de storende laag niet doorbreekt. Hoe vaak gebeurt het niet in een nieuw aan te leggen tuin dat er wordt afgegraven en vervolgens zo'n 40 cm zwarte aarde wordt opgebracht. Van de bovenkant een prachtig gezicht. Maar nieuw geplant materiaal (plantgat zo'n 35 cm diep) staat bij een nattere periode in de winter wel weg te kwijnen en te rotten. Schimmels als phytophtora en fusarium doen hun verwoestend werk. En in het voorjaar loopt een dergelijke plant eerst nog keurig uit - op eigen reservekracht  - om vervolgens plots te verwelken. Als de boom dan wordt gerooid, stinkt de grond  onder in het plantgat vaak naar blauwe drek, teken van rottigheid en totaal zuurstoftekort. Gedurende lange periode heeft zo'n wortelgestel in een te grote nattigheid gestaan. En: waar water is, kan geen lucht zijn!  Beide is nodig voor een goede ontwikkeling.                                                                                                                                                       

In bovenstaande afbeelding is de verhouding van water, lucht en vaste bodembestandelen afgebeeld: 25 % water, 25 % lucht en 50 % minerale en organische stoffen. Bij klei met een gebrek aan organische stoffen ontbreekt  de lucht en is het water slecht bewegelijk.

Voor het aanslaan van nieuwe aanplant is een goede grondbewerking  alsmede adekwate drainage  daarom onontbeerlijk. Voor tuinen bij nieuwbouwwoningen geven we het volgende voorstel: graaf zo'n 30 cm onder peil af. Breng vervolgens ca 15 cm. grof (!) zand op en laat dat doorspitten tot ca 80 cm. diepte. Vul tenslotte aan tot het peil met zwarte aarde, eventueel opgemengd met max. 20 % goede compost. Niet over het reeds gespitte deel heenrijden!! Voordelen: 1e: er hoeft minder grond te worden afgevoerd.  2e: zand is goedkoper dan zwarte aarde.  De oppervlakte is even gemakkelijk te bewerken, terwijl de tuin goed afwatert, vooral in combinatie met goede drainage (3e).

Voor een enkel plantgat: graaf  80 cm diep. Gooi onder in het plantgat grof zand of fijn grind. Doormengen met de aanwezige aarde, komend uit de onderste laag. De bovenste 50 cm: 1/3 aarde, 13 potgrond, 1/3 zand, eventueel aangevuld met groeistimulatoren. De plant "hoog" planten. Er moet a.h.w. een heuveltje ontstaan (ca. 10 cm. hoog) Later zal immers de losse aarde nazakken. Te diep planten is voor planten doodsoorzaak nr. 1.!! Aan de wortelhals is te zien, hoe diep de plant op zijn vorige standplaats heeft gestaan.  

                                                              

 

 

Terug