DIVERS

Deze pagina is bedoeld voor allerhande. Tips, korte artikeltjes, wetenswaardigheden.

Op aanvraag verzorgen wij voor clubs, verenigingen e.d. lezingen over diverse tuinonderwerpen. Ook verzorgen wij cursussen en workshops. Voor groepen (volwassenen; schoolgroepen; (jeugd)clubs) organiseren wij op maat gesneden boomteeltdagen. Vraag informatie. 

Steeds meer mensen ontdekken dat er veel plezier valt te beleven aan een bezoek aan de Beamkerij. De diverse tuinen, paden en velden hebben hun eigen namen, veelal ontstaan uit creatieve ingevingen. Van het geheel is een plattegrond gemaakt, met behulp waarvan u in alle rust  kunt rondzwerven ( strúne!!) over het bedrijf.  Voor kinderen is er een speelplaats en natuurlijk zijn er de dieren. De theetuin van collegabedrijf "De Nije Trije" nodigt uit voor aangename verpozing. Voor een drankje kan worden gezorgd. ( ook zelfbediening). 

 

Theetuin in "It Hôf"                                            Barbecue                                                    

Feest of excursie??? Op Beamkerij FERSKAAT bent u na afspraak van harte welkom.

Klik op onderstaande links voor verder informatie.

KIPPEN (over hoe een hobby een kweker van dienst kan zijn)

BESTRATING   (over materiaal en aanleg)

ZOEKDIENST (de plant die u zoekt, vinden wij voor u)

GROEPSWERK  ( heel veel mogelijkheden)

GAAN VOOR GROEN (over plant en milieu)

DIEP GRAVEN HOOG PLANTEN (over aanplant van tuinplanten)


Voor opmerkingen over de inhoud van deze pagina's:
E-mail: webmaster@ferskaat.nl

NTER>