GAAN VOOR GROEN

'Een boom die vijftig jaar leeft, levert voor 11.778 dollar zuurstof op, hergebruikt voor 14.222 dollar aan vruchtbare grond, zorgt voor een beperking van de bodemerosie ter waarde van 14.222 dollar en een beperking van de luchtvervuiling ter waarde van 23.333 dollar en biedt het equivalent van 11.778 dollar aan beschutting voor vogels en dieren. Daarnaast zorgt de boom voor bloesem en fruit. Als een boom omvalt of geveld wordt, is het nettoverlies van een stad dus meer dan 73.333 dollar. Denk na voordat je een boom kapt.'Aanplakbiljet op de muur van de afdeling gemeenteplanning in Mumbai, India

Bovenstaande tekst vond ik onlangs op Internet. Hoe men komt tot de exacte vaststelling van de genoemde bedragen, kun je er niet uit opmaken. Maar deel de getallen voor het gemak eens door twee, of om mijn part door drie, dan nog vind  ik het redelijk indrukwekkend. Het stemt tot nadenken. Dat is ook precies wat het pamflet beoogt. Nadenken, voordat je een boom kapt. Misschien is het wel niet zo onze leefstijl: op deze manier nadenken over de natuur. We zijn niet zo gewend om dat wat zomaar groeit en bloeit te economiseren. Natuur valt maar al te vaak buiten boekhouding en opgemaakte balansen.

Vaak ook maken we ons zelf te klein. Dat enkele tuintje: wat maakt dat uit? Maar als alle 6 miljard mensen eens een enkele boom of struik zouden planten ... Wat een gigantisch bos zou dat opleveren!! Een bos van ca. 12000 km/2, ervan uit gaande dat n plant 2 m/2 in beslag neemt. Dat is ruim een derde part van Nederland.

Naast veel zinvolle maatregelen is het aanplanten van groen misschien wel de meest effectieve manier om het broeikaseffect te minimaliseren. Immers, planten ademen CO/2  in, en zuurstof uit. Planten zijn ook in staat een enorme hoeveelheid biomassa te leveren. En van de alternatieven voor fossiele brandstoffen. Bij gebruik van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas komt er CO/2 vrij, wat in overoude tijden gebufferd is in lagen vergane plantenresten. Bij het verstoken van biomassa komt ook CO/2 vrij, maar in samenwerking met de natuur is dit een recyclingsproces. Hoe rijker en veelvormiger de groenaanplant, de te effectiever kan de natuur haar werk doen.

Ook voor de instandhouding van een gezonde bodem is groen onontbeerlijk. Groen is immers de belangrijkste leverancier van organische massa. Deze massa is noodzakelijk om in de bodem het organische stofgehalte op peil te houden. Organische stof wordt door het bodemleven verwerkt tot humus. Humus is de voorraadkamer van de bodem, waaruit planten naar believen kunnen putten.

Misschien wel geen land als Nederland wordt zo volgepropt met steen en asfalt. Veel daarvan zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn voor economie en infrastructuur. Maar of het geheel er leefbaarder door wordt ... Vooral de laatste jaren slaat de "verstening" ook in tuinen toe. Zo halen we de verzakelijking en de verkilling ons persoonlijk leefmilieu binnen. Vaak gebeurt dit omdat men een onderhoudsarme tuin wenst. In een tuin wil men genieten en eigenlijk niet teveel werken. Wat genieten betreft, brengt groen een haar eigen vorm van rustgevendheid mee, zoals strakke moderne vormen een eigen actief gevoel geven.

Het is maar waarvoor men kiest en welke leefsfeer je wilt creren. Ons standpunt hierin blijkt duidelijk uit de titel van dit artikel. De titel behelst een tal keuzes. Deze zijn reeds impleciet genoemd: elke bijdrage aan natuur en milieu is er n. Een leefsfeer creren kan zowal maatschappijbevestigend als maatschappijkritisch. Wij kiezen bewust voor het laatste.

Terug