Garantieregeling

Het is in het belang van ons bedrijf en kopers beide, dat een kwalitatief goed produkt de beamkerij verlaat. Wij besteden daaraan deskundige zorg. Een plant kan echter zodanige (verborgen) gebreken vertonen, dat deze het niet overleeft. In bepaalde gevallen geven wij bij verkoop van planten een garantie. Deze gevallen staan hieronder genoemd.
Over het algemeen geldt de regel dat voor hergroei niet wordt ingestaan daar het zich aan onze controle onttrekt, wat er na levering met de planten gebeurt. Wanneer wortel(hals)rot wordt vastgesteld ten gevolge van een ongunstige bodemgesteldheid, vervalt de garantie. Bij reclame binnen 7 dagen worden planten - mits adekwaat verzorgd - teruggenomen.

Garantiegevallen:


* coniferen - mits geplant buiten de 1,5 km-straal van de zeedijk - bij een uitval van meer dan 5 %, het meerdere, voor de periode van 3 maanden.

* struiken, heesters en bomen boven de Eur. 4,00
groenblijvende gedurende 3 maanden; bladverliezende t.e.m. de 21e juni.

* heggengoed en bosplantsoen bij een uitval van meer dan 10 % het meerdere, t.e.m. de 21e juni.

* bij compleet tuinassortiment: het meerdere van 5 % van het bestede bedrag. ( bladhoudend: 3 mnd.; bladverliezend t.e.m. de 21 juni).


De garantie bestaat uit herlevering van materiaal dat het aanvankelijk geleverde zoveel mogelijk benadert. Voor zwaarder materiaal alsmede voor tussentijdse prijsverhogingen vindt verrekening plaats.

NB: de regeling is bestemd voor particuliere afnemers.