Op onze kwekerij houden wij kippen. Zij vormen onderdeel van onze bedrijfsvoering. Hieronder is een tekst te vinden, die ik schreef n.a.v. eental vragen van een collega boomkweker. 

 

  1. Hoeveel kippen per are?

Vier Š vijf is voldoende, mits de grond is voorzien van een onkruidwerende mulchlaag van bijvoorbeeld houtsnippers en/of bladeren. Houtsnippers verzuren de bodem. De snippers dienen dus bekalkt te worden. Bekalking helpt bij het composteringsproces van de snippers. Voor de omzetting naar compost wordt stikstof gevraagd. Daarom

geef ik† vooral in het eerste jaar de houtsnippers ook een dosis stikstof (100 kg/ ha zuivere stikstof op jaarbasis). Hiervoor gebruik ik organische stikstof (DCM 5).  Bij doorgaande vertering geven de houtsnippers in een latere fase de stikstof terug. De mulchlaaag zorgt voor een goed bodemleven: wormen en dergelijke. De kippen gaan hiernaar op zoek en bewerken zo de mulchlaag. Dit helpt voorkomen dat er onkruid gaat groeien. Groeit er toch onkruid, dan pikken ze het meeste daarvan ook wel weg. Het is niet erg dat er gedurende de zomer iets komt te staan. In de herfst wordt dat door de beesten wel weer weggeruimd.

 

Zwarte Barnevelder Haan

 

 

  1. Welke soort kippen?

Hiermee ben ik een aantal jaren bezig geweest te experimenteren. We wilden nl. niet te hoge stekken: ca 1 mtr. Hoe lichter in gewicht de kippen, des te wilder. Daarom zijn we uitgekomen op zwaardere kippensoorten. Hierbij wordt gelet op: hokvastheid; rustig gedrag, eierproductie, vleesproductie. Op dit moment lopen er:  Rhode Islander, Australorp; Jersey Giant en een stel kippen komend uit een leghok.

 

 

3.  De kippen worden gevoerd met graan (wintervoer) en volledige legkorrel  (het hele jaar). Als de kippen niet leggen, wordt de legkorrel geminimaliseerd, maar toch voeren we daar mee door, om de beesten te voorzien van noodzakelijke ingrediŽnten.

 

4. De gaas- en hekhoogte houden we op 1 mtr. Anders wordt het te massaal en te overheersend. Voor de afscheidingen, die kunnen blijven staan, gebruiken we eenvoudig kippengaas van 1 meter dat we niet ingraven.

 

†††

Australorphen

 

 

 

†††† 5.†† Spuiten met herbiciden is eigenlijkniet nodig. Een enkele keer wordt nog fusilade of gallant gebruikt tegen kweekgras in Buxus. Ik ben naarstig op zoek om het probleem vankweek biologisch aan te pakken. Kweek groeit nl. in bepaaldeomstandigheden wel en elders weer niet. Daar moet een oorzaak voor zijn. Als je vervolgens de oorzaak kunt wegnemen, is het probleem op te lossen. Overigens zonder ik de kippen dan nietaf .   

         De laatste tijd experimenten wij met ganzen. Dit zijn echte graseters.

         Ze ruimen nagenoeg alle kweekgras op.       

 

†† 6.Het aantal keren schoffelen (aanvankelijk 5 Š 6 keer per jaar) wordt ruwweg met 80 % verminderd.

      Een aantal kruiden eet een  kip eigenlijk niet: klein kruiskruid; brandnetel; distel. 

      Op dit moment lopen er kalkoenen om te bekijken of die ook kruiden eten die een kip laat staan.

      Brandnetels genieten hun voorkeur.

††††

  1. De ruimte in een nachthok is voor grote kippenmax.4 Š 5 per m/2 .

 

  1. Het is voor kippen belangrijk altijd vers drinkwater ter beschikking te hebben

Terug naar de vorige pagina.