KORTE HANDLEIDING VOOR HET

VERZORGEN VAN ROZEN

 

PLANTIJD:

Rozen kunnen het beste geplant worden van half oktober tot eind april.

Rozen in container kunnen evt. nog later geplant worden. Van belang is altijd een goede bewatering direkt na het planten.

Voor het planten van rozen geniet het najaar de voorkeur:

* In deze tijd is de beschikbaarheid van het sortiment het grootst;

* de wortels zetten zich nog voor de winter goed vast in de aarde en groeien dus

met het begin van het voorjaar meteen door en de rozen geven dus ook vroeger bloemen;

* om de struiken tegen de vorst te beschermen dienen deze diep genoeg geplant

te worden (de oculatie moet onder het aardoppervlak zitten) en ongeveer 20 cm aanaarden.

GRONDBEWERKING:

De aarde goed omspitten (40 cm diep) en goed vermengen met humus of oude stalmest. Het meest effectief is 4 weken voor het planten de grond om te zetten en te vermengen met de mest of humus. Bemesting na het planten kan ook. Gebruik oude stal- of koemest. De zuurgraad van verse stalmest is veel te hoog voor tuinbemesting. Is de aarde te vast van samenstelling, dan kan nog overwogen worden om deze te vermengen met potgrond. Rozen houden van een luchtige humusrijke bodem.Dit bevordert tevens het wegzakken van het regenwater. Natte aarde geeft namelijk eerder kans op schimmelziekten.

STANDPLAATS:

Rozen houden van zon en staan graag op een luchtige plaats. De noordzijde dient zoveel mogelijk gemeden te worden. Hier krijgen de rozen te weinig zon, blijven te lang nat na een bui en zijn hierdoor eerder vatbaar voor schimmelziekten. Rozen onder bomen is moeilijk. De boom ontrekt teveel zonlicht, water en voedingstoffen.

PLANTEN:

Het dient aanbeveling rozen voor het planten eerst een paar uur in een emmer water te zetten, zodat ze voldiende vocht op kunnen nemen.Het plantgat diep genoeg maken (40 cm). Eventueel te lange wortels kunnen worden ingekort. De oculatie (de veredeling) moet ongeveer 3 cm onder het aardoppervlak komen. De aarde goed aandrukken en voldoende gieten, aanvullen met nieuwe aarde en weer gieten tot de aarde in het plantgat weer vast is. Daarna wordt de struik luchtig aangeaard (tot 20 cm). De aangeaarde grond in het voorjaar verwijderen.

Jonge aanplant moet men regelmatig water geven. Bewateren is tevens noodzakelijk tijdens droogte-perioden, maar ook bij schrale wind!

Stamrozen hebben de eerste jaren extra steun nodig. Voorzie de stamroos van een paal (op de windzijde) waaraan deze aangebonden wordt. Na een aantal jaren de bindingen verwijderen zodat deze niet in de stam ingroeien.

Plantafstand: Miniatuurrozen 35 tot 40 cm

Klim-,Park- en Stamrozen 100 cm

Overige rozen 50 cm

VERZORGING GEDURENDE HET JAAR:

* Najaar:

Planttijd vanaf half oktober, bemesten met oude stalmest of gedroogde koemest.

Tuin en rozenperken ontdoen van onkruid en bladeren, rozen tot 20 cm aanaarden (bescherming voor de winter).

Hogere struiken terugsnoeien tot 50 cm.

Bij vorst -6 gr. C, stamrozen beschermen. Een luchtdoorlatende zak luchtig gevuld met hooi over de kroon van de stamroos doen (te lange takken insnoeien).

Bij aanhoudende vorst van -10 gr. C of meer, de zak dichtbinden.

Na elke vorstperiode luchten!

Na de winter (maart / april) de winterbescherming verwijderen.

Bij de rozen de aangeaarde grond verwijderen en bij de stamrozen de zak om de

kroon verwijderen.

Algemeen: Vormsnoei (in model brengen van de roos) en dode takken en

bruine punten verwijderen.

Tros - en grootbloemige rozen terugsnoeien tot 7 cm (handbreedte).

Miniatuurrozen terugsnoeien tot 4cm.

Klimrozen gefaseerd snoeien. Om een volle struik te krijgen kan men klimrozen het beste in fasen opsnoeien. Het eerste jaar terugsnoeien tot ongeveer 40 cm. Het tweede jaar snoeit men de struik hoger terug bijvoorbeeld 70 cm. En het derde jaar weer hoger. Daarna alleen vormsnoei en het verwijderen van dode takken.


Overige rozen tot 50 cm terug snoeien.

Oude variëteiten tuinrozen kan men beter niet snoeien of hooguit vormsnoei toepassen.

Treurstammen: alleen ontdoen van dode punten of takken.

Hoogstammen: Kroon terugsnoeien tot 7 cm en vormsnoei.

Halfstammen: Miniatuurrozen op halfstam terugsnoeien tot 4 cm.


Na de vorst tot einde april. Na het planten tot 20 cm aanaarden en na 2 à 3 weken de aarde verwijderen. Bemesting met gedroogde koemest. Na het planten goed water geven. Ook regelmatig bij schraal weer. Rozen in pot (of container) kunt u het hele jaar planten, wel moet men goed water geven. Wilt u rozen (of stamrozen) in pot planten voor op het tarras of patio, dan moet u deze vaker bemesten en water geven dan rozen in de volle grond.

4 weken voor het planten, de grond met de mest goed vermengen. Na het planten: de mest goed losmaken en verdeeld opbrengen, zorg ervoor dat de grond luchtig blijft voor waterdoorlating.

Direkt na het planten (herhalen)en tijdens droogte en schraal weer.

* Mei / juni:

Na de eerste bloei uitgebloeide bloemknoppen verwijderen. Eventuele wildscheuten (wildopslag) verwijderen. Bij stamrozen wildopslag aan de stam verwijderen. Om te kunnen groeien, heeft de oculatie (veredeling) genoeg voedingstoffen nodig, wildopslag neemt deze voedingstoffen weg, dus wildopslag altijd vewijderen!

Bemesting: gedroogde koemest tussen de struiken en stamrozen opbrengen. Houd de grond goed luchtig.

Eventueel bestrijding van bladluis en andere insecten.

Verwijderen van uitgebloeide bloemknoppen, bodem luchtig houden door schoffelen en / of harken. Onkruid verwijderen en evt. een handje vol mest strooien.

Dit al naar gelang de bodemsoort: kleigrond behoeft bijvoorbeeld minder mest dan zandgrond. Na de eerste helft van juli niet meer mesten.

Bij droogte regelmatig water geven. Vooral jonge aanplant regelmatig water geven.

Zorg ervoor dat de rozen flink blijven groeien, een goed gedijende roos is minder gevoelig voor allerlei ziekten.

HET KNIPPEN VAN SNIJROZEN:

Het eerste jaar alleen de zijtakken. De daaropvolgende jaren mogen ook de hoofdtakken gebruikt worden voor de vaas. De takken niet te ver wegknippen i.v.m. het uitlopen van nieuwe takken. Knip de takken zodanig weg dat u de vorm van de struik zoveel mogelijk intact houdt.

Voor u de rozen op de vaas zet, snijdt u de stelen schuin aan met een scherp mes, eventuele doorns en overvloedige rozenblaadjs verwijderen.

Zet uw rozen in een ruime vaas op een koele maar lichte plaats, nooit in de zon.

Dagelijks koud water bijvullen en regelmatig verversen.BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN ONGEDIERTE:

De kans op schimmelziekten is sterker aanwezig naarmate de zomer nat en koel is. Zijn bodem en struiken te vochtig en duurt het te lang voor deze opdrogen, dan is de kans op schimmel groter. De boodschap hiervan is: Planten de ruimte geven en zorgen voor een goed doorlatende grond. Ook is het zaak bij de keuze van planten te letten op de gevoeligheid voor bepaalde ziekten. Het rozenassortiment is zo groot dat er in verreweg de meeste gevallen een goede keuze te maken is. Evt. overleg met uw vakmens. Mochten er desondanks problemen ontstaan, dan kan in noodgevallen gegrepen worden naar onderstaande middelen:

Wit-melige aantasting van knoppen, bloemen en bladeren, die zich het eerst uit de op jonge scheuten en knoppen.

Bestrijding preventief met bijvoorbeeld:Eupareen sp.k. curatief met bijv. Baycor vlb. Van Bayer.

Gebruiksaanwijzing goed lezen en evt. herhalen.

Donkerbruine tot zwarte vlekken op bladeren, deze kunnen geel worden en kunnen afvallen.

Door zieke bladeren heeft de struik geen kans meer om te assimileren (het omzetten van voedingstoffen in energie). Aanwezige voedingstoffen blijven onbenut in de struik aanwezig, de struik kan niet afharden en gaat ongezond de winter in (en is hierdoor vorstgevoeliger).

Preventieve bestrijding (vanaf juni): spuiten met bijvoorbeeld Eurapeen -M of met Baycor.

Curatieve bestrijding bijv. Zineb - zwavelmengsel of met een hogere concentratie van het product Baycor (zie verpakking).

Aangetaste bladeren verwijderen en een laagje grond van 2 à 3 cm verwijderen (de schimmel overwintert namelijk in deze bovenlaag). Nadien moet men de struiken weer in het naajaar goed aanaarden voor de winterbescherming.

Deze insecten zuigen het sap uit de plant of tasten de bladeren aan door vraat. De rozen groeien minder goed of helemaal niet meer.Bestrijding: Litzetan plantenspray.

 

Vragen over dit artikel?? Mail ons!! (zie pag. 4 van de website)